Sonata

Toonaangevend!
Sonata is een middenlate éénmaaldrager met bijzonder goede smaakeigenschappen. Sonata is een uitstekend alternatief voor Elsanta. Het ras onderscheidt zich van Elsanta door de goede vruchtzetting en de uniforme vruchten. Sonata is geschikt voor de koelere klimaatzone in West-Europa, hoofdzakelijk ten noorden van de Alpen. Het ras is geschikt voor zowel de teelt onder glas als in de vollegrond. Onder glas kan Sonata worden toegepast als doorteelt en als nieuwe planting in de winter. Bij nieuwe planting in de winter gaat het meestal om een vroege stookteelt waarvoor Sonata zich goed leent omdat ze nauwelijks kromme vruchten geeft. Sonata is vanwege haar goede weggroei ook geschikt voor de teelt van gekoelde wachtbedplanten. Sonata heeft een goede vruchtzetting en is ook zeer gemakkelijk te plukken.

Vruchtkwaliteit

Sonata is een sappige aardbei met een zoete smaak en een duidelijk aardbeiaroma. De stevige, uniforme vrucht heeft een conische vorm en een helderrode kleur, inwendig is zij lichtrood. Typerend zijn het mooie kroontje en de mooie glans, die ook na bewaring behouden blijven. Het gemiddelde vruchtgewicht is hoger dan bij Elsanta. De vruchten zijn hard maar soms een beetje gevoelig voor drukplekken bij ongunstige klimaatomstandigheden. Met de
juiste plukfrequentie kan dit in de hand gehouden worden. Sonata is beter bestand tegen regen en scheurt minder snel dan Elsanta.

Bloei en plukperiode

Vanaf het begin van het seizoen is de bloemkwaliteit bijzonder goed. Doordat Sonata veel stuifmeel produceert, is het percentage misvormde vruchten bijzonder laag. In de voorjaarsteelten met trayplanten komt Sonata vrijwel gelijktijdig in productie met Elsanta. In de doorteelt is Sonata gemiddeld twee dagen later. Sonata heeft doorgaans een betere oogstspreiding dan Elsanta. De trossen zijn korter dan die van Elsanta en blijven meestal net onder het blad. Het optimale plukmoment is als de vruchten oranjerood zijn. Na het plukken kleuren zij nog even door. Bij warm weer is het belangrijk de plukfrequentie aan te passen.

Productiviteit

De opbrengst van Sonata is vergelijkbaar met de opbrengst van Elsanta. Het aantal vruchten van eerste kwaliteit ligt duidelijk hoger. Sonata plukt makkelijk en vraagt weinig sorteerarbeid. Daardoor kan de besparing ten opzichte van Elsanta hoog oplopen. Bij vervroeging is er nauwelijks sprake van opbrengst- of kwaliteitsverlies.

Ziektegevoeligheid

Sonata is gevoelig voor de volgende ziektes:
- verwelkingsziekte (Verticillium)
- stengelbasisrot (Phytophthora cactorum)
- koprot (Rhizoctonia)
In vergelijking met Elsanta blijkt Sonata minder gevoelig te zijn voor meeldauw (Sphaerotheca mac.). In de vermeerdering vraagt stengelbasisrot extra aandacht. Een preventieve bespuiting tegen grauwe schimmel (Botrytis) en koprot (Rhizoctonia) is onontbeerlijk.

Teeltervaringen

De normale teeltplanting vindt plaats in het najaar (augustus). Deze is vergelijkbaar met de frigoteelt (planting van frigoplanten in mei). Bij de normale openlucht teelten van frigoplanten ontwikkelt zich een zwaar gewas en zitten de trossen soms wat diep verscholen onder het bladerdek. Dit beschermt bloemen tegen late nachtvorst en nadien de vruchten tegen instraling. Een goede preventieve bespuiting tegen Botrytis en Rhizoctonia is dan erg belangrijk. De gekoelde teelt, plantingen met gekoelde planten, vindt plaats vanaf eind maart tot begin juli. Met name in de vroege teelten wordt Sonata vaak ingezet.

Sonata wordt tot op heden weinig gebruikt in de doorteelt vanwege de matige doorkleuring van de vruchten in de herfst. Dit gebeurt vooral bij donker weer. De voorjaarsproductie van de doorteelt verloopt zonder problemen. Sonata is zeer geschikt voor een vroege stookteelt vanwege zijn zeer goede vruchtzetting en hoge productie. Omdat Sonata geen misvormde vruchten geeft, heeft dit ras een groot voordeel in vroege teelten ten opzichte van Elsanta. Sonata is nauwelijks gevoelig voor vorst en daardoor geschikt voor de teelt in Scandinavië, waar zij steeds vaker wordt aangeplant. Ze moet daar echter in de winter wel afgedekt worden met een vliesdoek. Sonata is vrij goed bestand tegen nachtvorst tijdens de bloei omdat de bloemen dan meestal nog onder de bladeren zitten. Sonata is minder geschikt voor verlating met stro.

Sonata heeft een grote behoefte aan magnesium. Dit geldt zowel op het vermeerderingsveld als in de productievelden. Ook de stikstofbemesting vraagt aandacht. Een evenwichtige balans aan sporenelementen (ijzer, mangaan) is van groot belang.

 

bron: Fresh Forward (10-03-2010)

Sonata
Sonata
Sonata
Sonata
Sonata
Sonata
Sonata