Super Elite 1

De eerste generatie: de jongen planten afkomstig van prebasis plantmateriaal SEE.
Wij telen 2 typen Super Elite 1 planten, de kenmerken zijn hieronder weergegeven:

Frigoplanten Plugplanten
Planten afkomstig van SEE Planten afkomstig van SEE
Vermeerdering in luisdichte kas in volle grond Vermeerdering in luisdichte kas d.m.v. hangend stek
Steekproefsgewijze controle en ziektetoetsing door Naktuinbouw Opkweek als plugplant in minitrays
Grond vrij van LX-aaltjes Steekproefsgewijze controle en ziektetoetsing door Naktuinbouw
Grond wordt regelmatig gestoomd Geen kans op bodemschimmels, aaltjes
 

Geen grondontsmetting, wel ontsmetting van teeltmaterialen

Klik voor meer informatie op de naam van de beschikbare rassen in gezondheidsklasse SE1.