Rumba

Engelse vertaling

Rumba is geselecteerd door Bert Meulenbroek van Fresh Forward. De licentiecontrole wordt gemanaged door raseigenaar Fresh Forward.  Rumba  is een vroeg korte dag aardbeiras. Het is vooral geschikt voor de openluchtteelt in Noord Europa.

Planttype

Rumba heeft een hoge koudebehoefte om een voldoende gewasontwikkeling en strekking te realiseren. Typisch voor  Rumba zijn de donker groene drievoudige bladeren. Het ras heeft een open gewasopbouw met lange bloemtakken. De vruchten zijn goede zichtbaar en makkelijk plukbaar. De bloemtakopbouw is eenvoudig gestructureerd : iedere bloemtros draagt 5 tot 7 vruchten wat de plukbaarheid vergemakkelijkt.

Bloei en oogstperiode

De bloemen zijn van goede kwaliteit met veel en voor de bestuivers aantrekkelijk stuifmeel. De bloei verloopt geleidelijk waardoor de oogst mooi gespreid is. Rumba heeft dezelfde oogstperiode als oogstperiode  als Honeoye en begint enkele dagen na Clery te rijpen.

Vruchtvorm

Karakteristiek voor  Rumba  is de goede zetting en de uniforme vruchtvorm. De primaire vruchten zijn langwerpig konisch maar de dominerende vorm is afgerond konisch.

Vruchtkwaliteit

De vruchten hebben een aantrekkelijk glanzend uitzicht met een rode inwendige en uitwendige kleur. De smaak is bij het begin van het seizoen licht zoet en wordt beter naarmate de oogst vordert. De vruchten zijn niet zo gevoelig voor vruchtrot en bewaren vrij goed. Alhoewel de vruchten verder door kunnen kleuren tijdens de bewaring blijven ze lichter van kleur en beter van smaak dan Honeoye.

Productie

De vruchten hebben een goede maat wat resulteert in competitieve opbrengsten. De productie van Rumba ligt hoger dan bij Clery en is vergelijkbaar met Honeoye.

Ziektegevoeligheid

Onder tunnels en afdekking (folie, doek of stro) kan  Rumba wat gevoelig zijn voor  Rhizoctonia.  Tot hiertoe is er nog geen ervaring met wortelziekten.

Teeltervaringen met Rumba

Rumba is getest bij telers en op onderzoeksstations in centraal Europa. Gebaseerd op deze ervaringen heeft deze korte dag variĆ«teit  mogelijkheden in de koelere teeltgebieden van Europa en kan het een goed alternatief zijn voor  Honeoye in Duitsland en ScandinaviĆ«. Voordeel is de tolerantie voor wintervorst. Met Rumba werden ook positieve ervaringen opgedaan in tunnels en bij de substraatteelt onder glas. In warmere teeltomstandigheden kunnen de vruchten van Rumba echter wat aan stevigheid inboeten.  Een gepaste klimaatssturing,  een gerichte fertigatie en het tijdig oogsten in de morgen kunnen bijdragen tot het behouden van een goede vruchtstevigheid

Rumba
PDF: