Elsanta

Één van de meest geteelde rassen
Elsanta is een stevig aardbeiras met een goede houdbaarheid. Door de hoge productie, de stevigheid en de lange houdbaarheid van de vrucht is Elsanta uitermate geschikt voor zowel de teler als de handel. De grote vrucht heeft een goede smaak met een sterk aardbeiaroma. Elsanta wordt in grote delen van Europa op grote schaal geteeld.

Vruchtkwaliteit

Elsanta heeft een goede smaak en een sterk aardbeiaroma. De vruchten zijn stevig en
conisch van vorm en hebben een glanzende, rode kleur. Inwendig is de vrucht rood maar de
kern blijft wit. Het kroontje zit stevig op de vrucht. Elsanta heeft een sterke vruchthuid waardoor
ze niet gevoelig is voor drukplekken en is daarom zeer geschikt voor verse consumptie.

Bloei en plukperiode

Elsanta kenmerkt zich door haar forse en brede vruchten met lange, stevige vruchttrossen.
Elsanta maakt redelijk grote bloemen. De meeldraden van de eerste bloemen zijn vaak
minder goed. De overige bloemen hebben vaak redelijk tot goed ontwikkelde meeldraden.
Elsanta is een middentijds afrijpende aardbei. In de vollegrond is Elsanta doorgaans één à
twee dagen vroeger dan Sonata. In de gekoelde teelt is de oogst geconcentreerder dan
Sonata. Hierdoor worden de vruchten snel kleiner.

Productiviteit

De opbrengst van Elsanta is hoog tot zeer hoog. De vruchten zijn makkelijk te plukken,
omdat de vruchten fors zijn en de planten lange, stevige vruchttrossen hebben. Kenmerkend
zijn de kleine kelkbladeren. Het percentage misvormde vruchten ligt hoger dan bij Sonata,
vooral bij een vroege voorjaarsteelt. Ook is het aandeel klasse I bij Sonata hoger dan bij
Elsanta.

Ziektegevoeligheid

Elsanta is gevoelig voor de volgende ziektes:
- verwelkingsziekte (Verticillium dahliae)
- stengelbasisrot (Phytophthora cactorum)
- roodwortelrot (Phytophthora fragariae)
- vruchtrot (Botrytis cinerea)
- colletotrichum acutatum
- meeldauw (Sphaerotheca macularis)

Teeltervaringen

Elsanta kan gebruikt worden voor allerlei teelten, zowel binnen als buiten, en van vroeg tot
tamelijk laat. Het ras is ook goed bruikbaar voor de moestuin. Elsanta wordt in grote delen
van Europa geteeld. Elsanta is echter in tegenstelling tot o.a. Sonata, zeer gevoelig voor
wintervorst. Elsanta is vanwege zijn gevoeligheid voor verwelkingsziekte minder geschikt
voor teelt op gronden waarop aardappelen en aardbeien zijn geteeld.

 

bron: Fresh Forward (16-02-2010)

Elsanta (bron: Fresh Forward- The Fruit Firm)
Elsanta (bron: Fresh Forward- The Fruit Firm)